Gdzie szukać publicznych przetargów?

Kontrakty publiczne zapewniają bezpieczny zarobek. Zamawiający będący jednostkami państwowymi regulują należności terminowo i w wysokości zgodnej z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego. Choćby z tego względu warto zainteresować się zamówieniami publicznymi, rozszerzając tym samym grono kontrahentów. O tym, gdzie szukać publicznych zleceń, przeczytasz w zestawieniu poniżej.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Zamówienia tzw. krajowe tj. o mniejszych wartościach znajdziesz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie WWW https://bzp.uzp.gov.pl/.

Od 1 stycznia 2020 r. kwota zamówień krajowych jest wyższa niż 30.000 euro ale niższa niż:

  • 139.000/214.000/428.000 euro – dla dostaw bądź usług,
  • 5.350.000 euro – dla robót budowlanych.

Aktualny przelicznik euro na złotówki w zamówieniach publicznych wynosi od 1.01.2020 r. 4,2693.

Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych możesz przeglądać, korzystając m.in. z kategorii:

  • rodzaj zamawiającego,
  • rodzaj zamówienia,
  • tryb zamówienia,
  • rodzaj ogłoszenia,
  • kod CPV,
  • termin składania ofert,
  • zamawiający (nazwa, miejscowość, województwo).

Najważniejsze dla Ciebie to kod CPV (wpisując odpowiedni kod, możesz wyszukać ogłoszeń dotyczących ściśle sprecyzowanych zamówień) oraz zamawiający (wówczas możesz wybierać jedynie zamówienia, które realizują podmioty z Twojego obszaru działania).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tutaj publikowane są ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wyższych wartościach tj. równych wskazanym powyżej kwotom lub je przekraczającym. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej możesz przeglądać tutaj: https://simap.ted.europa.eu/pl. Po kliknięciu na ikonę TED otworzysz okno wyszukiwania ogłoszeń.

Wyszukiwanie możesz przeprowadzić m.in. także według kodu CPV (branż), kraju, w którym jest realizowane zamówienie oraz zamawiającego (nabywcy). 

Zamówienia poniżej 30.000 euro

Są to zamówienia zlecane przez zamawiających poza procedurami Prawa zamówień publicznych. Można je znaleźć przede wszystkim na stronach WWW poszczególnych jednostek zamawiających, w ich siedzibach na tablicach ogłoszeń a także w Biuletynie Informacji Publicznej (każdy podmiot publiczny ma swoją własną stronę BIP).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *